OFERTA


Pedagog / Trudności Szkolne

. Oferta diagnostyczna terapeutyczna

 • przygotowanie przedszkolne( trening umiejętności manualnych, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia językowe)
 • wczesna nauka czytania przy wykorzystaniu metody symultaniczno-sekwencyjnej
 • praca nad gotowością podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5/6- letnich
 • pokonywanie trudności w uczeniu się( ćwiczenia koncentracji uwagi, grafopercepcji, ćwiczenia pamięci słuchowej)
 • terapia dysleksji ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Oferta Logopedyczna
  Szanowni Państwo Gabinet Logopedyczny to miejsce przyjazne zarówno dzieciom, jak i rodzicom,
  gdzie najważniejsze jest dobro dziecka; to miejsce dialogu, w którym opiekunowie mogą liczyć na fachowość i bezpieczeństwo swoich pociech.
  Mój gabinet powstał z myślą o dzieciach i młodzieży, które z różnych przyczyn mają trudności w sprawnym porozumiewaniu się oraz wyrażaniu swoich myśli. Powodów zaburzeń komunikacji mamy wiele, dlatego nie sposób je wszystkie we wstępie wymienić, jednakże najważniejsze jest, aby bez względu na stopień i charakter deficytów mowy, mieć świadomość możliwości progresu oraz stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla własnego dziecka. Im większa kompetencja językowa, tym szersza perspektywa patrzenia na świat,
  możliwość samorealizacji i budowania własnej osobowości.
  A zatem zapraszam na moją stronę oraz zachęcam do podjęcia współpracy i odwiedzenia gabinetu logopedycznego.

 • Konsultacje logopedyczne
 • Diagnoza logopedyczna
 • Profilaktyka mowy dla dzieci z nie zakończonym rozwojem mowy
 • Terapia wad wymowy dla dzieci i młodzieży
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dla dzieci i młodzieży ( afazja, spectrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, wada słuchu)
 • Profilaktyka i terapia dysleksji
 • Istnieje możliwość konsultacji psychologa, fizjoterapeuty oraz specjalisty od terapii SI ( Integracji sensorycznej )
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek szumiących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek syczących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głoski R,
 • terapia dzieci jąkających się, itd.
 • Konkurencyjne ceny, fachowość, miła atmosfera.

  Istnieje możliwość parkowania.

 • Logopeda Kraków


 • Szukam dobrego logopedy w krakowie, logopeda skawina, logopeda kraków podgórze, dębniki, poradnia logopedyczna, logopedka
 • Logopeda dziecięcy Kraków
 • logopeda kraków opinie
 • gabinet logopedyczny Kraków  image
  image

  Pytania na które najczęściejodpowiada logopeda.

  Dlaczego moje dziecko jeszcze nie mówi?
  Rozwój mowy jest złożonym i długotrwałym procesem ,dlatego u każdego dziecka przebiega indywidualnie. Niektóre dzieci zaczynają mówić bardzo wcześnie już około 1 roku życia. Jeśli mamy pewność, że nasze dziecko prawidłowo słyszy (reaguje na nasze polecenia i inne bodźce słuchowe), ma prawidłową budowę anatomiczną narządów mowy, to należy uzbroić się w cierpliwość .Jeżeli 3-latek nie mówi, mówi bardzo mało, mowa jego jest niezrozumiała, zamienia lub zniekształca wiele głosek, należy zgłosić się do logopedy. Każdy moment, kiedy mamy wątpliwości co do prawidłowego przebiegu rozwoju mowy naszej pociechy jest dobry, aby skonsultować się z logopedą. W gabinecie uzyskać można informację czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też należy rozpocząć terapię. Czy moje dziecko mówi dobrze? Przyjmuje się iż dzieci trzyletnie powinny wymawiać wszystkie głoski z wyjątkiem s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r. Między trzecim a piątym rokiem życia pojawiają się głoski trudniejsze artykulacyjnie. Dziecko sześcioletnie powinno mieć opanowane wszystkie głoski.

  image
  image

  Dlaczego należy sprawdzićsłuch fizjologiczny dziecka?

  W sytuacji gdy dziecko nie mówi, bądź rozwój mowy jest znacznie opóźniony, zawsze musimy brać pod uwagę uszkodzenie słuchu. Jak wiadomo, brak bodźców słuchowych uniemożliwia rozwój mowy. Zakłócenia słyszenia ,np. obniżony próg słyszalności, brak słyszenia pewnych częstotliwości, szumy uszne, mają wpływ na identyfikację dźwięku, dlatego każde podejrzenie uszkodzenia słuchu należy sprawdzić audiometrycznie. Kiedy mamy do czynienia z wadą wymowy? Należy rozróżnić nieukończony rozwój mowy od wady wymowy. Dziecko małe ma prawo do „mowy dziecinnej” tj. zmiękczeń, uproszczeń wyrazów, nazywania własnymi nazwami wyrazów trudnych, przestawiania sylab bądź nie wypowiadania poszczególnych głosek. Wada wymowy jest taką nieprawidłowością, której występowania nie można uzasadnić wiekiem lub innymi przyczynami. Dlatego też pojawienie się jej wymaga diagnozy logopedycznej oraz ćwiczeń. Ile będzie trwała terapia? Czas terapii jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, między innymi od typu zaburzenia mowy oraz jego nasilenia, motywacji dziecka do pracy, wieku dziecka, również od intensywności ćwiczeń. Jak powinny wyglądać ćwiczenia w domu i kto powinien ćwiczyć? Prawidłowa artykulacja jest warunkowana sprawnością aparatu artykulacyjnego. Dobra praca języka i warg stwarza odpowiednie warunki do wypowiedzenia głoski. Głoski trudne artykulacyjnie wymagają dużej sprawności, dlatego ćwiczenia powinny być prowadzone systematycznie, najlepiej codziennie około 15 minut. Podczas ćwiczeń w gabinecie rodzice obserwują pracę dziecka lub po zajęciach otrzymują szczegółowy instruktaż do ćwiczeń domowych wraz z materiałami. Najlepiej aby w domu ćwiczenia prowadziła ta osoba, która była obecna podczas ćwiczeń dziecka z logopedą. Pamiętajmy by nie wymagać od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.

  image
  image

  Czy wada wymowy może wpływać na przebieg procesu nauki czytania i pisania?

  Mówienie, podobnie jak czytanie i pisanie, są formami porozumiewania słownego. U podstaw ich prawidłowego rozwoju leży prawidłowy rozwój tych samych funkcji - słuchowych, wzrokowych i in. Prawidłowa wymowa głosek, ich słuchowe wyodrębnianie i identyfikowanie w wyrazie, jest niezbędne podczas nauki czytania i pisania. Wady wymowy, a także obniżenie sprawności językowej, są jednymi z najczęstszych przyczyn występowania dysleksji. Dzieci, które mówią nieprawidłowo tak samo niepoprawnie mogą zapisywać wyrazy. Dopóki wada wymowy nie będzie usunięta dziecko może mieć kłopoty z poprawnym zapisem, z czytaniem, pisaniem ze słuchu, z pamięci. Jeśli wada została skorygowana późno, w wieku szkolnym, konsekwencje ciągnąć się mogą za dzieckiem do końca edukacji. Urszula Stopińska

 • Specjaliści

  Nazywam się Urszula Stopińska i jestem na stałe związana z Krakowem. To tutaj w 2004 roku ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym(ówczesnej Akademii Pedagogicznej) studia z zakresu logopedii, broniąc tytuł logopedy u prof. Jagody Cieszyńskiej, twórczyni tzw. Szkoły Krakowskiej, z pracy dyplomowej poświęconej zagadnieniu komunikowaniu się dzieci z afazją paradygmatyczną(selekcji). W ciągu ostatnich dziesięciu lat współpracowałam z wieloma specjalistycznymi ośrodkami terapeutycznymi, placówkami szkolno-wychowawczymi, poradniami, w których nabywałam wiedzę i doświadczenie konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy oraz komunikacji językowej. Obecnie od pięciu lat współpracuję ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Na bieżąco uczestniczę w specjalistycznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach z zakresu rozwoju mowy i komunikacji, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Są to m.inn. Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia,leczenie specjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3- modułowy. Spectrum autyzmu- spektrum terapii.Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju. Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem w kontekście terapii behawioralnej. Pogłębiona diagnostyka małego dziecka dla potrzeb wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Niedokształcenie mowy o typie afazji, diagnoza i terapia. Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Prowadząc terapię logopedyczną stawiam na systemowe ujęcie funkcji poznawczych dziecka, odnosząc się do różnych metod oraz technik pracy, sprzyjających stymulowaniu wszechstronnego rozwoju językowo-poznawczego i emocjonalnego. Jak znaleźć kontakt do logopedy w Krakowie . Wystarczy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 509 941 726 Gdzie udać się o poradę logopedyczną : Kraków ul. Skośna 12 Kraków Kim jest Logopeda ? Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach jego rozwoju.

  Cennik

  • Wizyta

   130 zł

   KonsultacjaLogopedyczna/pedagogiczna

   --

   --

  • DIAGNOZA

   130 zł

   DIAGNOZALogopedyczna/pedagogiczna

   --

   --

  • TERAPIA

   80 zł

   TERAPIA Logopedyczna/pedagogiczna

   CZAS60 MIN.

   --

  • OPINIA

   50 zł

   WYSTAWIENIE OPINII

   --

   --

  Usługi logopedyczne Urszula Stopińska

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 8:00 - 20:00
  Wtorek: 8:00 - 20:00
  Środa: 8:00 - 20:00
  Czwartek: 8:00 - 20:00
  Piątek: 8:00 - 20:00
  Sobota: 8:00 - 20:00

  LOGOPEDA KONTAKT

  ul. Skośna 12, 30-383 Kraków Ruczaj
  Rejestracja telefoniczna Telefon: 509 941 726
  • image
  • image
  • image