OFERTA


Pedagog / Trudności Szkolne

. Oferta diagnostyczna terapeutyczna

 • przygotowanie przedszkolne (trening umiejętności manualnych, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia językowe)
 • wczesna nauka czytania przy wykorzystaniu metody symultaniczno-sekwencyjnej
 • praca nad gotowością podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5/6- letnich
 • pokonywanie trudności w uczeniu się( ćwiczenia koncentracji uwagi, grafopercepcji, ćwiczenia pamięci słuchowej)
 • terapia dysleksji ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Oferta Logopedyczna
  Szanowni Państwo Gabinet Logopedyczny to miejsce przyjazne zarówno dzieciom, jak i rodzicom,
  gdzie najważniejsze jest dobro dziecka; to miejsce dialogu, w którym opiekunowie mogą liczyć na fachowość i bezpieczeństwo swoich pociech.
  Mój gabinet powstał z myślą o dzieciach i młodzieży, które z różnych przyczyn mają trudności w sprawnym porozumiewaniu się oraz wyrażaniu swoich myśli. Powodów zaburzeń komunikacji mamy wiele, dlatego nie sposób je wszystkie we wstępie wymienić, jednakże najważniejsze jest, aby bez względu na stopień i charakter deficytów mowy, mieć świadomość możliwości progresu oraz stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla własnego dziecka. Im większa kompetencja językowa, tym szersza perspektywa patrzenia na świat,
  możliwość samorealizacji i budowania własnej osobowości.
  A zatem zapraszam na moją stronę oraz zachęcam do podjęcia współpracy i odwiedzenia gabinetu logopedycznego.

 • Konsultacje logopedyczne
 • Diagnoza logopedyczna
 • Profilaktyka mowy dla dzieci z nie zakończonym rozwojem mowy
 • Terapia wad wymowy dla dzieci i młodzieży
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji dla dzieci i młodzieży ( afazja, spectrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, wada słuchu)
 • Profilaktyka i terapia dysleksji
 • Istnieje możliwość konsultacji psychologa, fizjoterapeuty oraz specjalisty od terapii SI ( Integracji sensorycznej )
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek szumiących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głosek syczących,
 • terapia dzieci z wadliwą artykulacją głoski R,
 • terapia dzieci jąkających się, itd.
 • Konkurencyjne ceny, fachowość, miła atmosfera.

  Istnieje możliwość parkowania.

  image
  image

  Pytania na które najczęściejodpowiada logopeda.

  Dlaczego moje dziecko jeszcze nie mówi?
  Rozwój mowy jest złożonym i długotrwałym procesem ,dlatego u każdego dziecka przebiega indywidualnie. Niektóre dzieci zaczynają mówić bardzo wcześnie już około 1 roku życia. Jeśli mamy pewność, że nasze dziecko prawidłowo słyszy (reaguje na nasze polecenia i inne bodźce słuchowe), ma prawidłową budowę anatomiczną narządów mowy, to należy uzbroić się w cierpliwość .Jeżeli 3-latek nie mówi, mówi bardzo mało, mowa jego jest niezrozumiała, zamienia lub zniekształca wiele głosek, należy zgłosić się do logopedy. Każdy moment, kiedy mamy wątpliwości co do prawidłowego przebiegu rozwoju mowy naszej pociechy jest dobry, aby skonsultować się z logopedą. W gabinecie uzyskać można informację czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też należy rozpocząć terapię. Czy moje dziecko mówi dobrze? Przyjmuje się iż dzieci trzyletnie powinny wymawiać wszystkie głoski z wyjątkiem s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r. Między trzecim a piątym rokiem życia pojawiają się głoski trudniejsze artykulacyjnie. Dziecko sześcioletnie powinno mieć opanowane wszystkie głoski.

  image
  image

  Dlaczego należy sprawdzićsłuch fizjologiczny dziecka?

  W sytuacji gdy dziecko nie mówi, bądź rozwój mowy jest znacznie opóźniony, zawsze musimy brać pod uwagę uszkodzenie słuchu. Jak wiadomo, brak bodźców słuchowych uniemożliwia rozwój mowy. Zakłócenia słyszenia ,np. obniżony próg słyszalności, brak słyszenia pewnych częstotliwości, szumy uszne, mają wpływ na identyfikację dźwięku, dlatego każde podejrzenie uszkodzenia słuchu należy sprawdzić audiometrycznie. Kiedy mamy do czynienia z wadą wymowy? Należy rozróżnić nieukończony rozwój mowy od wady wymowy. Dziecko małe ma prawo do „mowy dziecinnej” tj. zmiękczeń, uproszczeń wyrazów, nazywania własnymi nazwami wyrazów trudnych, przestawiania sylab bądź nie wypowiadania poszczególnych głosek. Wada wymowy jest taką nieprawidłowością, której występowania nie można uzasadnić wiekiem lub innymi przyczynami. Dlatego też pojawienie się jej wymaga diagnozy logopedycznej oraz ćwiczeń. Ile będzie trwała terapia? Czas terapii jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, między innymi od typu zaburzenia mowy oraz jego nasilenia, motywacji dziecka do pracy, wieku dziecka, również od intensywności ćwiczeń. Jak powinny wyglądać ćwiczenia w domu i kto powinien ćwiczyć? Prawidłowa artykulacja jest warunkowana sprawnością aparatu artykulacyjnego. Dobra praca języka i warg stwarza odpowiednie warunki do wypowiedzenia głoski. Głoski trudne artykulacyjnie wymagają dużej sprawności, dlatego ćwiczenia powinny być prowadzone systematycznie, najlepiej codziennie około 15 minut. Podczas ćwiczeń w gabinecie rodzice obserwują pracę dziecka lub po zajęciach otrzymują szczegółowy instruktaż do ćwiczeń domowych wraz z materiałami. Najlepiej aby w domu ćwiczenia prowadziła ta osoba, która była obecna podczas ćwiczeń dziecka z logopedą. Pamiętajmy by nie wymagać od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.

  image
  image

  Czy wada wymowy może wpływać na przebieg procesu nauki czytania i pisania?

  Mówienie, podobnie jak czytanie i pisanie, są formami porozumiewania słownego. U podstaw ich prawidłowego rozwoju leży prawidłowy rozwój tych samych funkcji - słuchowych, wzrokowych i in. Prawidłowa wymowa głosek, ich słuchowe wyodrębnianie i identyfikowanie w wyrazie, jest niezbędne podczas nauki czytania i pisania. Wady wymowy, a także obniżenie sprawności językowej, są jednymi z najczęstszych przyczyn występowania dysleksji. Dzieci, które mówią nieprawidłowo tak samo niepoprawnie mogą zapisywać wyrazy. Dopóki wada wymowy nie będzie usunięta dziecko może mieć kłopoty z poprawnym zapisem, z czytaniem, pisaniem ze słuchu, z pamięci. Jeśli wada została skorygowana późno, w wieku szkolnym, konsekwencje ciągnąć się mogą za dzieckiem do końca edukacji. Urszula Stopińska

 • Specjaliści


  Urszula Stopińska
  - logopeda, filolog, uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu rozwoju i patologii mowy.Prowadzi diagnozę i terapię dzieci/młodzieży z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, afatycznych, korekcji wad wymowy, niepłynności oraz opóźnienia psychoruchowego.

  Magda Zalewska - logopeda, absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. Aktywna uczestniczka szkoleń, stale rozwijająca swoje kompetencje i umiejętności. Ukończyła kursy, m.in. z zakresu terapii miofunkcjonalnej, a w tym postępowania terapeutycznego w przypadku skróconego wędzidełka języka oraz dysfunkcji czynności oddychania i połykania. W swojej pracy stawia na kreatywne postępowanie logopedyczne, efektywność terapii oraz pozytywną relację z pacjentem. Prywatnie wielbicielka aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pozytywnej energii.

  Agnieszka Kozłowska - filolog, nauczyciel, pasjonatka języka polskiego oraz pracy z dziećmi i młodzieżą, logopeda. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzoną artykulacją, zagrożeniem dysleksją. Podnosi swoje kwalifikacje w ramach logopedii artystycznej. Zwolenniczka kreatywnego postępowania logopedycznego.

  Martyna Surówka - psycholożka, trenerka TUS, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, oraz Interwentka Kryzysowa w trakcie studiów. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Oferuje prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej, opartej na założeniach nurtu systemowego. W swojej pracy skupia się na udzielaniu pomocy zarówno dzieciom jak i ich rodzicom. Dodatkowo zajmuje się trudnościami wynikającymi z zaburzeń integracji neurosensorycznej, ADHD oraz spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.
  Swoją pomoc oferuje także w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami koncentracji, oraz wszelkimi problemami emocjonalno-społecznymi, z którymi młody człowiek spotyka się regularnie na drodze edukacji.

  Cennik

  • DIAGNOZA

   180 zł

   diagnoza logopedyczna

   -50 minut

   --

  • TERAPIA

   120 zł

   terapia logopedyczna

   50 minut

   --

  • diagnoza

   180 zł

   diagnoza pedagogiczna

   -50 minut

   minimum(2 spotkania)

  • terapia

   120 zł

   terapia pedagogiczna

   -50 minut

   --

   • badania

    180 zł

    badanie psychologiczne

    50 minut

    minimum4 spotkania

    • sesja

     160 zł

     sesja psychologiczna

     50 minut

     --

     • opinia

      70 zł

      opinia logoped i pedagogiczna

      --

      --

      • opinia

       100 zł

       opinia psychologiczna

       --

       --

  Gabinet Logopedyczny Kraków

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 14:00 - 19:00
  Wtorek: 14:00 - 19:00
  Środa: 14:00 - 19:00
  Czwartek: 14:00 - 19:00
  Piątek: 14:00 - 19:00
  Sobota: 8:00 - 15:00

  Logopeda, psycholog, pedagog Kraków

  ul. Skośna 12 (I piętro, gabinet nr 1), 30-383 Kraków Ruczaj
  Telefon: 883 941 726
  • image
  • image
  • image

  Logopeda, psycholog, pedagog Michałowice

  Na Gródek 1, 32-091 Michałowice
  Telefon: 883 941 726
  • image
  • image
  • image